KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARI


İlk Yayın Tarihi : 01 Ekim 2018 Pazartesi

1. KULLANIM KOŞULLARI

KOMBİNE İLAN internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle "PORTAL" olarak anılacaktır) ve/veya "ÜYE" olarak, işbu "Kullanım Koşulları" nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, "Kullanım Koşulları"nda belirtilen ve "PORTAL" da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, "PORTAL" da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "PORTAL" ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu "PORTAL" ın sahibi KOMBİNE İLAN(.com) 'dır. "PORTAL" da sunulan ve işbu "Kullanım Koşulları" nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, KOMBİNE İLAN tarafından ve birlikte çalıştığı iş ortakları tarafından sağlanmaktadır.

1.2. KOMBİNE İLAN işbu "Kullanım Koşulları" nı, "PORTAL" da yer alan her tür bilgi ve "İÇERİK" i, "KULLANICI" ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "www.kombineilan.com"da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Yayınlanma ve değişiklik tarihleri ilgili sayfalarda belirtilmektedir. "PORTAL" hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde "PORTAL" a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "Kullanım Koşulları" nı ve KOMBİNE İLAN tarafından işbu "Kullanım Koşulları"nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu "Kullanım Koşulları" KOMBİNE İLAN internet sitesi (www.kombineilan.com) üzerinden yayınlanarak; "PORTAL" ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.


2. TANIMLAR

PORTAL : www.kombineilan.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve KOMBİNE İLAN 'ın "HİZMET"lerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamalardır.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI : KOMBİNE İLAN 'a ait sosyal medya hesaplarını belirtmektedir. Resmi sosyal medya hesapları aşağıda listelenmiştir, bu hesapların dışında yapılan paylaşımlar KOMBİNE İLAN sorumluluğunda değildir.

  • Twitter :
  • Facebook :
  • Instagram :
  • Whatsapp :

KULLANICI : "PORTAL" a erişen gerçek ya da tüzel kişiler.

ÜYE : "PORTAL" a üye olan ve "PORTAL" dahilinde sunulan "HİZMET"lerden iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan "KULLANICI".

ÜYELİK : "ÜYE" olmak isteyen "KULLANICI" nın "PORTAL" da ki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgiler ile doldurması, e-posta adresi ve mobil telefon numarası bilgilerinin onaylanması ile kazanılan statüdür. "ÜYELİK" hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunan gerçek ya da tüzel kişiye ait olup, kısmen ya da tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilmesi mümkün değildir.
"ÜYELİK" başvurusu ya da mevcut "ÜYELİK" statüsü herhangi bir sebep gösterilmeksizin KOMBİNE İLAN tarafından reddedilebilir, geçici yada tamamen iptal edilebilir.

İÇERİK : "PORTAL" da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

İLAN : "PORTAL" da yayınlanan ve "ÜYE"ler tarafından oluşturulan, fikstür bilgisi, bilet / kombine detay bilgisi ve ilan açıklaması ile her türlü diğer "İÇERİK"leri içeren kayıtlar.

KOMBİNE İLAN ARAYÜZÜ : KOMBİNE İLAN, içerik ortakları ve "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi amacıyla "KULLANICI"lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları KOMBİNE İLAN 'a ait olan tasarımlar içerisinde "PORTAL" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programlarına komut veren internet sayfaları.

KOMBİNE İLAN VERİ TABANI : "PORTAL" dahilinde erişilen tüm içeriğin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "KOMBİNE İLAN" a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.


3. HİZMETLER

KOMBİNE İLAN, "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin, "KOMBİNE İLAN ARAYÜZÜ" kullanılmak suretiyle "KOMBİNE İLAN VERİ TABANI" üzerinden sorgulama yapılarak "KULLANICILAR" tarafından görüntülenmesini temin etmektedir.

KOMBİNE İLAN, "PORTAL" içerisinde bulunan içeriklere daha kolay erişim sağlanabilmesi için çeşitli listeleme hizmetleri sunmaktadır.

KOMBİNE İLAN, "PORTAL" içerisinde "ÜYELER" tarafından oluşturulan içeriği sahip olduğu "SOSYAL MEDYA HESAPLARI" üzerinden paylaşmaktadır.

KOMBİNE İLAN, "PORTAL" dahilinde verdiği hizmetlere, ücretli ya da ücretsiz olarak yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile bu hizmetlerin geçici ya da tamamen kaldırılması / erişime engellenmesi hakkını saklı tutmaktadır.


4. KOMBİNE İLAN PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICI"ların "PORTAL" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili olarak KOMBİNE İLAN 'ın herhangi bir sorumluğu bulunmadığını "KULLANICI" kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. "PORTAL", "ÜYE"ler tarafından "KOMBİNE İLAN VERİ TABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. KOMBİNE İLAN, "KULLANICI"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İÇERİK"lerin hiç bir koşulda doğruluğunu, gerçekliğini, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İÇERİK"ler dolayısıyla KOMBİNE İLAN 'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü KOMBİNE İLAN 'ın hiç bir tazmin yükümlülüğü olmayacağını "KULLANICI"lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI", "PORTAL" dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "KULLANICI"lar "PORTAL" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, KOMBİNE İLAN 'ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. KOMBİNE İLAN, "KULLANICI"ların "PORTAL" üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatlarda belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. Gerekli durumlarda bu bilgileri yasal süreçler kapsamında ilgili makamlar ile paylaşmaktadır.

4.6. KOMBİNE İLAN, "KULLANICI" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. KOMBİNE İLAN aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, "PORTAL" ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KOMBİNE İLAN(.com) 'un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, KOMBİNE İLAN 'ın işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına "KULLANICI" onay vermektedir.

4.8. KOMBİNE İLAN, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı 'ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının KOMBİNE İLAN 'a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. "PORTAL" ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik (reverse engineering) yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "PORTAL"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "PORTAL" daki içeriğin "KULLANIM KOŞULLARI" ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "KOMBİNE İLAN" ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; KOMBİNE İLAN, "KULLANICI"yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. "KULLANICI" bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.10. "KULLANICI", "PORTAL" da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan KOMBİNE İLAN 'ı sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


5. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

KOMBİNE İLAN, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "PORTAL"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" "KULLANICI"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde KOMBİNE İLAN 'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve KOMBİNE İLAN 'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.


7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ :

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu "Kullanım Koşulları"ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


8. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" KOMBİNE İLAN tarafından "PORTAL" da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu "Kullanım Koşulları"nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri "PORTAL"ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.